Glava programov za društva

Opis programov za društva

Aplikacija za društva je prilagojena uporabnikom zelo različnih dejavnosti. Osnova vsakega društva pa so evidence članstva in različne dejavnosti, ki združujejo ljudi v društvu.

Programi omogočajo različne vrste članstva: redni člani, častni člani, juniorji… Vsi ti imajo lahko različne zneske članarin od nič naprej.

Večina društev ima različne dejavnosti. Programi omogočajo evidenco vsake dejavnosti posebej. Poleg tega je možno ovrednotenje posamezne dejavnosti, tako, da se na koncu prikaže skupne rezultate.

Če se društvo ukvarja tudi z gostinsko dejavnostjo, je v okviru aplikacije možen tudi obračun gostinstva.

Kadar so v društvu poverjeniki, se za njih pripravi razne sezname, ki jim olajšajo delo (seznam po priimkih, po ulicah…).

Pogrami imajo vse, da društvo vodi svoje računovodstvo z vsem do zaključnih računov. Lahko pa samo pripravi podatke za računovodski servis. Omogočajo tudi obračun plač in/ali obračunavanje honororarjev.

Zraven je tudi davčna blagajna za izdajo računov, ki so potrjeni od FURS ali pa za delo v imenu nekoga drugega (npr turistično agencijo).

Zaključek programov za društva