Aplikacija pokriva vse kar podjetje rabi za svoje poslovanje: nadzor stroškov, izdani račun, saldaskonti, vodenje zalog z različnimi obračuni, obračun plač in honorarjev, obračun amortizacije in vse drugo do izdelave zaključnega računa.

Za nadzor stroškov je pomemben obračun stroškov po stroškovnih mestih ali/in po posameznem izdelku, trgovskem potniku itd.

Zaloge se lahko vodi kot surovine, polizdelke, izdelke, trgovsko blago ali konsignacijo.

Cene so lahko različne za isti artikel glede na pogodbo s posameznim kupcem, ali na vrsto artikla (predmet dela) ali storitve.

Proizvodnja se nadzira z delovnimi nalogi.

Izdajajo in obračunajo se lahko potni nalogi.